Telefon: +36 30 428-1555
E-mail: gergely.zsolnai@gmail.com

Kosár

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató

 1. A creativerevolution.hu online áruházat a Zsolnai Gergely egyéni vállalkozó. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. Ez az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a creativerevolution.hu webshop, Zsolnai Gergely Egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a creativerevolution.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF kiköti, hogy a Webáruházban rendelést csak 18 éven felüliek adhatnak le, így azt is, hogy az Ügyfelek, akikkel ezen szerződés köttetik, csak 18 éven felüliek lehetnek.
 3. Az eladó adatai:
  A saját készítésű videó termékek magyarországi értékesítője Zsolnai Gergely egyéni vállalkozó, mint az áruház üzemeltetője.
 4. Székhelye: 7627 Pécs, Hársfa út 64.
 5. Adószám: 67399479-1-22
 6. Nyilvántartási szám: 50175093
 7. Levelezési cím: 7627 Pécs, Hársfa út 64.
 8. Statisztikai számjel: 67399479-4791-231-02
 9. Bankszámlaszám: Dél takarék 50300044-10700835

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

 

Honlapunkon a creativerevolution.hu-n internetes oktatási weblap működik, mely fotózásról és videózásról szóló online letölthető videó oktató anyagok, értékesítését végzi. A webáruház 0-24 óráig tart nyitva.

 

4. Felhasználási feltételek

 

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

 

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Amennyiben vannak akciós termékek, úgy minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek videósorozatok listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

Az ingyenes videó megtekintése minden esetben youtube videómegosztó portálon keresztül linkelt oktatóanyag és bárki számára ingyenes.

A választott fizetős  videó a “Kosárba rakom” gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Felhasználó a kosár tartalmát a jobb felső sarokban lévő, kosár ikonnal jelzett Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja rendelését, illetve törölheti az adott tételt. A “kivesz” gomb segítségével lehetőség van a termék eltávolítására a kosárból, míg a “hozzáad” gombbal visszatérhet az oldalra és további termékeket helyezhet a kosárba. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre és regisztrációra. Regisztráció nélküli vásárlásra nincs lehetőség.

A regisztráció során az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot. Választható fizetési módok: Barion Online Fizetési Rendszer,átutalás és Paypal. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén visszaléphet egy szintet és javíthat a bevitt adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés ablak segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Az áruházban lehetőség van kártyás fizetésre. Ez esetben a rendszer egy fizető felületre irányítja a vásárlót, majd a fizetés végeztével visszakerül a rendelési oldalra. A kosár tartalma későbbi vásárlásokhoz is elmenthető.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési módot, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó részére küldött email tartalmaz.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

 

5.6. Fizetés

Honlapunk az alábbi fizetési módot biztosítja vásárlói számára:

 

5.6.1. Barion ONLINE FIZETÉSI RENDSZER

A Barion fizetési rendszer lehetővé teszi a kártyás fizetést zárt és biztonságos felületen.

Barion ÁSZF: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion-altalanosszerzodesifeltetelek-20161003.pdf

5.6.2. ÁTUTALÁS

A megrendelt tételek ellenértéke átutalással is kiegyenlíthető

Bankszámlaszám: 50300044-10700835 Dél Takarék számlára. A kedvezményezett neve: Zsolnai Gergely

5.6.3. PAYPAL

A Vásárló a PayPal fiókjában rendelkezésre álló keret használatával is kiegyenlítheti a vásárolt tételek ellenértékét.

 

5.7. Letöltési lehetőségek

A megrendelt termékek az online videó tanfolyamok elektronikus formában válnak hozzáférhetővé. A megvásárolt videók, videósorozatok a honlapon minden belépés után letölthetőek. A videók

A letöltési link a rendszer kártyás vagy paypal fizetés után azonnal küldi automatikusan, átutalás esetén az összeg bankszámlára érkezését követő 24 órán belül hagyjuk jóvá a hozzáférést a letöltési linkhez.

A Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

6. Elállási jog

 

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Mivel digitális tartalomról van szó, melynek használatba vétele nem visszafordítható, a használatba bocsátás pedig a Fogyasztó kifejezett kérésére következik be, a Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog.

A fizikai termékek  esetében az elállási jog a törvényileg meghatározott módon gyakorolható.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Zsolnai Gergely egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 7627 Pécs, Hársfa út 64.

Telefonszám: 0630/428-1555

E-mail cím: hello@creativerevolution.hu

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

9. Egyéb

 

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyes oktató videók mérete több gigabájt is lehet így a letöltési idő akár több órát, napot is igénybe vehet (internet sebesség függően). Ezért felhasználó el nem állhat a vásárlástól, ilyen jellegű panasszal nem élhet szolgáltatónál, de sikertelen letöltés esetén kérheti szolgáltatótól egy újabb letöltési link küldését.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://creativerevolution.hu/adatvedelem/

 

9.4. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy Zsolnai Gergely E.V. által a creativerevolution.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az Barion payment mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

ÁSZF hatályba lépés dátuma

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.02.18.